Intro

Startsida

Om Zandra

Vad hände ?

Zandras egen berättelse

Vår dikt om Zandra

Fotoalbum

Fotoalbum 2

Några dikter

Zandras egna små..

Utdrag ur Zandras bok om Jessica

Zandra bilder - vänner & släkt

Zandras bilder med vänner

Zandra <333333

Zandra Perraults Minnesfond BG 5608-9964

Bildspel & Sånger

Änglabarn

E-Mail


 

Zandra Perrault Minnesfond

Till minne av vår Zandra har vi bildat en stiftelse med namnet Stiftelsen Zandra Perrault Minnesfond. Se fondens hemsida www.sandraperrault.se.

Fonden är en spegel av Zandras stora intressen , hennes mål och visioner för livet. Syftet med fonden är att stödja och uppmuntra kreativitet som musik, sång, teater, "författarskap" och liknande hos barn och ungdomar samt organisationer som arbetar med denna grupp. Årligen kommer flera utdelningar från fonden ske i form av stipendier, gåvor eller annat.

Minnesfondens  bankgiro nummer är BG 5608-9964 och vill Ni stödja så är alla bidrag välkomna !

Styrelseledamöter är Per Johansson Perrault, Mia Perrault, Lennart Björck, Lotta Löving och Bo Rydén och adressen är Stftelsen Sandra Perrault Minnesfond, Strandgatan 7, 633 43 Eskilstuna. Email adress är Zandrasfond@sandraperrault.se eller Zandraperrault@gmail.com.

Stiftelsens organisationsnummer är 802425-5112.